Forside

Hummerlarve

Vi forsker i skaldyr og andre organismer i kystområderne

Dansk Skaldyrcenter arbejder med alle aspekter af produktion i de kystnære farvande, men har særlig fokus på skaldyr. Vi forsker både i traditionelle arter, som blåmuslinger og østers, og i nye arter, som tang og søstjerner. Vi inddrager ofte erhvervet og andre, der senere kan udnytte den nye viden.

Læs mere om Dansk Skaldyrcenters forskning
Fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden

Vi rådgiver om fiskeriets effekt på naturen

Hvilke konsekvenser har fiskeri efter muslinger for bundfauna, ålegræs og fugle? Den type spørgsmål rådgiver Dansk Skaldyrcenter myndighederne om. Rådgivningen bruges som grundlag for at fastsætte regler for fiskeri i naturbeskyttelsesområder, så havets ressourcer udnyttes bæredygtigt. 

Læs mere om Dansk Skaldyrcenters rådgivning
Sukkertang

Vi udvikler nye løsninger inden for fødevarer og miljø

Produktion af skaldyr og tang har et stort potentiale i Danmark, fordi vi har næringsrige og rene kystnære farvande. Dansk Skaldyrcenter arbejder med at udvikle og effektivisere produktionen af muslinger, østers og tang, både som fødevarer og til andre formål, fx til opsamling af næringssalte fra vandmiljøet.

Læs mere om innovation på Dansk Skaldyrcenter
Gymnasieelever tager vandprøver i Limfjorden

Vi formidler biologi i bølgehøjde

I Formidlingscenteret ved Dansk Skaldyrcenter kan folkeskole- og gymnasieelever lære biologi i bølgehøjde og opleve, hvordan fiskeri og produktion af skaldyr i Limfjorden foregår. Formidlingscenteret tilbyder også oplevelsesture og specialevents for turister, foreninger og virksomheder.

Læs mere om Formidlingscenteret
Dansk Skaldyrcenter

Vi har enestående faciliteter og nem adgang til Limfjorden

Dansk Skaldyrcenter er en del af Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) på Danmarks Tekniske Universitet. Vi bor lige uden for Nykøbing Mors og har enestående faciliteter i form af klækkeri, algevæksthus og laboratorium samt en række både til undersøgelser på Limfjorden, hvor vi har opdrætsanlæg.

Læs mere om Dansk Skaldyrcenter

Social Stream

http://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/
20 MARTS 2019