Andre skaldyr

Der findes mange uudnyttede ressorcer i Limfjorden. Derfor har Dansk Skaldyrcebnter gennemført en lang række forskningsprojekter på økonomisk interessante arter.  

Dansk Skaldyrcenters projekter om krabber, rejer, knivmuslinger m.m. 

 

 

 

 

http://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/afsluttede-projekter/andre-skaldyr
15 JULI 2018