Blåmuslinger

Blåmuslinger er et centralt dyr i Limfjordens økosystem. Det er baggrunden for de adskellige projekter omhandlende blåmuslinger.

Dansk Skaldyrcenters projekter om blåmuslinger

 

 

http://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/afsluttede-projekter/blaamuslinger
17 OKTOBER 2018