Muslinger som virkemiddel - anvendelse af kompensationsmuslinger 2011

Muslinger som virkemiddel betyder, at man bruger muslinger til at fjerne næringssalte – primært kvælstof – fra fjorde og andre kystnære farvande. Et vigtigt aspekt af kompensationsopdræt er, hvad man skal bruge muslingerne til.
 
I dette studie har vi kigget på, om kompensationsopdrættede muslinger kan anvendes til industriel forarbejdning ved kogning til brug som hermetik eller som løsfrosne muslinger. En væsentlig forhindring for brug af opdrættede muslinger har været, at den eksisterende industri ikke er gearet til at håndtere små og tyndskallede muslinger fra kompensationsopdræt. I projektet er nye maskiner og arbejdsgange blevet testet.

Download rapporten "Muslinger som virkemiddel - Anvendelse af kompensationsmuslinger" her

Projektet er støttet af Vækstforum Nordjylland og Limfjordsrådet samt 6 kommuner i den vestlige del af Limfjorden og er gennemført i forlængelse af MuMiHus-projektet.

 

 

http://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/afsluttede-projekter/blaamuslinger/muslinger-som-virkemiddel
17 OKTOBER 2018