De Lokale Dyder

De Lokale Dyder er et projekt, der tager udgangspunkt i innovation og omstilling indenfor bæredygtig udnyttelse af den vestlige del af Limfjorden med afsæt i produktionen af skaldyr. Visionen for projektet er at skabe en innovativ trækkraft via tilførsel af nødvendige kompetencer.

Herunder finder du rapporter, notater m.v. fra projektet De Lokale Dyder.

Skaldyrnetværk

Bifangst ved skrab af østers

Microbiology and food safety in Limfjorden mussels from 1996 to 2013 

Beskrivelse af krav ved godkendelse af et anlæg til produktion af økologiske linemuslinger

Omstilling af fiskeriet

Effekten af fiskeri på bundfauna

Reviewing the potential eelgrass impacts caused by mussel dredging

Undersøgelse af hjertemuslingers nedgravningsadfærd

Ikke-nedgravede hjertemuslinger i Limfjorden - snyltere, gonadeudvilking og neoplasi 

Mussels relaying from the factory to area 15

From anoxic events to startfish predation

Kulturbankeproduktion og samspil med lineopdræt 

Søstjernemel til husdyr 

Omkostningsbesparende metoder i opdrætserhvervet

Test af irske linestræk

Udvikling af udstyr til muslingeopdræt 

Optimering af strømpning

Produktudvikling

Inspirationskatalog - Vildsund Blue

Kommunikationsmateriale - Vildsund Blue

Limfjorden-signaturret

Muslinger og børn

Produktudvikling - De lokale dyder

Skaldyr fra Limfjorden - Opskrifter

Nye arter - dyrkning af tang

Manual for dyrkning af sukkertang

Analyse og vurdering af markedsforhold og afsætningsvilkår for dansk producerede makroalgeprodukter af arterne Sukkertang (Laminaria saccharina L.) og Søl (Palmaria palmata L.)

Indholdstoffer i tang fra Limfjorden

Skaldyr fra Limfjorden

Limfjordsmuslinger - Håndtering, opskrifter og historier

Skaldyr fra Limfjorden - Kampagne

Skaldyr fra Limfjorden - Opskrifter

 

 

http://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/afsluttede-projekter/de-lokale-dyder
17 OKTOBER 2018