Østers

Limfjorden rummer i dag en stor naturlig bestand af den europæiske østers (Ostrea edulis), hvilket på europæisk plan er ret enestående. Dog varierer bestanden meget i antal, og derfor har der været stor forskningsmæssig fokus på denne art.

Dansk Skaldyrcenters projekter om østers

 

 

 

http://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/afsluttede-projekter/oesters
17 OKTOBER 2018