Kontakt

Camille Saurel
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 31 81
http://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/fomus
15 JULI 2018