Kontakt

Camille Saurel
Seniorforsker
DTU Aqua
61 15 01 62
http://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/fomus
30 MARTS 2020