Nyeste rapporter fra DSC, DTU Aqua

Her kan du finde de senest udgivne rapporter fra Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua.

Fiskeri efter søstjerner i Limfjorden: 308-2016 Fiskeri efter søstjerner i Limfjorden

Anvendelse af blåmuslinger til husdyrfoder: 296-2015 Anvendelse af blåmuslinger til husdyrfoder

Kortlægning af makroalger og ålegræs i Natura-2000 områder i Limfjorden: 304-2015 Faglig understøttelse af nye forvaltningsprincipper for muslingefiskeri

Det er ligeledes muligt at finde de forskningsrapporter, der udgives af hele DTU Aqua: http://www.aqua.dtu.dk/Publikationer/Forskningsrapporter/Forskningsrapporter_siden_2008

 

 

http://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/nyeste-rapporter-fra-dsc-dtu-aqua
17 OKTOBER 2018