Klækkerier og væksthal

Dansk Skaldyrcenter råder over faciliteter til landbaseret opdræt af diverse marine arter. I klækkeriet er der et velfungerende recikuleret saltvandsanlæg. Klækkeriets areal er 300 m2.

DSC har et væksthus til produktion af mikroalger. Dette måler 100 m2.

Derudover har DSC en væksthal med saltvandsindtag og 10 dobbelte strømrender, der er 6 meter lange og 60 cm brede. I strømrenderne er der plads til 10 upwellingsbeholdere med et rumfang på 55 liter. Der er mulighed for at saltvandet kan filtereres og UV-behandles.Væksthallen er 450 m2.

 

http://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/om-os/faciliteter/klaekkerier-og-vaeksthal
17 OKTOBER 2018