Forside

Hummerlarve

Vi forsker i skaldyr og andre organismer i kystområderne

Dansk Skaldyrcenter arbejder med alle aspekter af marine produkter i de kystnære farvande med særligt fokus på skaldyr og tang. Vi forsker både i traditionelle arter, som blåmuslinger og østers, og i nye arter, som tang, søstjerner og krebsdyr. Vores forskning udføres ofte i samarbejde med erhvervet for at fremme bæredygtighed og sikre økonomi i produktionen.

Læs mere om Dansk Skaldyrcenters forskning
Muslingefiskeri. Foto: Dansk Skaldyrcenter

Vi rådgiver om fiskeri og akvakulturs effekt på naturen

Dansk Skaldyrcenter rådgiver offentlige myndigheder om bæredygtig udnyttelse af havets levende ressourcer, f.eks. hvilke konsekvenser fiskeri efter muslinger har for bundfauna og ålegræs. Rådgivningen udgør det videnskabelige grundlag for lovgivning og regulering af fiskeri i naturbeskyttelsesområder.

Læs mere om Dansk Skaldyrcenters rådgivning
Tang på line

Vi udvikler nye løsninger inden for fødevarer, foder og miljø

Produktion af skaldyr og tang har et stort potentiale i Danmark, fordi de kystnære farvande er rene og meget produktive på grund af et højt indhold af næringssalte. Dansk Skaldyrcenter udvikler og optimerer produktionen af muslinger, østers, krebsdyr, søstjerner og tang, både som fødevarer og foder og til nye formål, f.eks. til at fjerne næringssalte fra vandmiljøet.

Læs mere om innovation på Dansk Skaldyrcenter
Gymnasieelever tager vandprøver i Limfjorden

Vi formidler biologi i bølgehøjde

I Formidlingscenteret ved Dansk Skaldyrcenter kan elever og studerende lære om kystbiologi og økologi i bølgehøjde og opleve, hvordan fiskeri efter skaldyr og produktion af marine produkter i Limfjorden foregår. Formidlingscenteret tilbyder også oplevelsesture og specialevents for offentligheden, turister, foreninger og virksomheder.

Læs mere om Formidlingscenteret
Dansk Skaldyrcenter set fra fjorden

Vi har enestående faciliteter og nem adgang til Limfjorden

Dansk Skaldyrcenter er en del af Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) på Danmarks Tekniske Universitet. Vi bor lige ud til Limfjorden ved Nykøbing Mors og har enestående faciliteter i form af et kommercielt klækkeri, mikroalgeproduktion, laboratorier og fartøjer til hav- og fiskeriundersøgelser og akvakulturforskning. Vi ejer og driver også et kommercielt langlineanlæg, som anvendes til forskningsformål.

Læs mere om Dansk Skaldyrcenter

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Følg DSC på Facebook
https://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/
29 NOVEMBER 2020