Information til tang-opdrættere

Her kan tang-opdrættere finde information om opstart, etablering og metoder til dyrkning af tang i Danmark.

 

 

https://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/Info/Info-til-tangopdraettere
19 JANUAR 2021