Kontakt

Camille Saurel
Seniorforsker
DTU Aqua
61 15 01 62
https://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/fomus
25 NOVEMBER 2020