Øvrige projekter

Dansk Skaldyrcenter har foruden skaldyrprojekter gennemført en række projekter med større eller mindre tilknytning til skaldyrsrelaterede emner.

Dansk Skaldyrcenters øvrige projekter

 

 

 

 

https://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/oevrige-projekter
27 NOVEMBER 2020