Faciliteter

Dansk Skaldyrcenter råder over 3800 m2 bygninger og grund fra det nedlagte Morsø Skibsværft på Ørodde ved Nykøbing Mors. I 2003 blev centrets faciliteter indrettet i de eksisterende bygninger og i den nyopførte administrationsbygning.

Centret råder over følgende faciliteter:

  • Klækkeri til produktion af europæisk østers (Ostrea edulis) og europæisk hummer (Hummerus gammarus), samt vækstrende til produktion og forsøgsopstillinger
  • Algevæksthus
  • Halfaciliteter til opdrætsudstyr
  • Laboratorium
  • Både (22-31 fod) og opdrætsudstyr til fjordarbejde
  • Kontorer og kontorfaciliteter
  • Konferencesal
  • Værelsesfløj for forskere, studerende og gæster

På Limfjorden har Dansk Skaldyrcenter tre forsøgsområder til fjordopdræt af blandt andet østers, blåmuslinger og tang.
 
Under de opstillede hovedpunkter i venstre menu kan du læse mere om de enkelte faciliteter, lejemuligheder, vilkår mm.

 

https://www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/om-os/faciliteter
27 NOVEMBER 2020